Kategori: turn

Håndbok for turn

Turngruppen har utarbeidet ei håndbok for turn. Her vil man finne nyttig informasjon om aktivitetstilbudet.

Informasjon rundt Turn-gruppa

Det er lagt ut informasjon om hvordan man melder seg på, treningsreglementet og hvem som sitter i Turn-styret under menyen for Turn.