Fotballstyret og kontaktinformasjon

Styret/kontaktinfo:
Leder: Erik Pedersen
Kontakt: fotball@storsteinnesil.no Tlf: 93859139
Nestleder: Kjell Ove Sumstad
Kasserer: Tove Kristine Antonsen
Styremedlemmer:
Kjærsti Mikkelsen
Mona Strand
Unni Sjåberg
Cecilie Skogmo Dalhaug
Tommy Toftaker