Administrasjon

AD-styret 2022:

  • Leder Raymond Bjellmo epost: leder@storsteinnesil.no telefon: 95934221
  • Nestleder Bjørn Dølvik Johansen
  • Sekretær Kristin Solvang
  • Kasserer Hans Hugo Henriksen
  • Styremedlem Ada Oliva Kristoffersen
  • Styremedlem Terje Lundhaug
  • Barneidrettsansvarlig: Bjørn Dølvik Johansen