Styret i Storsteinnes IL Turn innkaller herved til årsmøtet for 2022.

Årsmøtet avholdes tirsdag 7.februar kl.19.00 i Balsfjordhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på epost til styret senest den 30.januar.

Epostadresse: turn@storsteinnesil.no

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer på klubbens hjemmeside og Facebook side seinest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i Storsteinnes IL Turn