Priser

Medlemskontingent:

Dette er pr. dags dato kr 250 pr. medlem eller kr 500,- for familie, og må betales av alle medlemmer i Storsteinnes idrettslag. Betalt medlemskap er en forutsetning for å være med i en forening. En del av dette går til forbundsavgift, dekning av forsikring, felleskonsepter, administrasjon m.m. som et idrettslaget er nødt til å ha. Kontingenten gjelder for ett kalenderår og fastsettes ved Storsteinnes ILs årsmøte.

Treningsavgift:
Dette er en avgift direkte relatert til utgiftene turngruppa har med tanke på leie av hall, utgifter til trenere (lønn, kurs/opplæring), antall treninger i uka osv. Fastsetting av treningsavgift skjer ved årsmøte i turngruppa. Foreningen har ikke endret på treningsavgiften siden 2017. Avgiften fakturers hvert halvår.

Satser for sesongen 2021-2022:

  • Gymlek 250 kr/halvår
  • 1. – 4. klasse 450kr/halvår
  • 5. – 7. klasse 850kr/halvår
  • Junior/Senior 900kr/halvår

Faktura for medlems- og treningsavgift sendes til gymnastens registrerte mailadresse i Minidrett. Vi har søskenmoderasjon. Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for å oppdatere korrekt kontaktinfo og opplysninger om eventuelle søsken i Minidrett. Faktura sendes normalt i starten av oktober og starten av januar, og må være betalt innen forfallsdato for at barnet kan delta i treningen. Ved manglende betaling vil gymnasten miste sin plass på partiet og den neste på eventuell venteliste vil bli tilbudt plassen.

Gymnaster som skal delta på stevner og konkurranser må belage seg på å betale en egenandel. de som skal konkurrere vil bli fakturert en utvidet konkurranselisens fra NGTF. Denne dekker utvidet forsikring og må være betalt i god tid før konkurransedagen. Arrangør kontrollerer om gymnasten har godkjent lisens. Konkurranse lisens gjelder for et kalenderår.

Samlinger i regi av turngruppa dekkes av turngruppa for gymnaster som trener to ganger i uka.