Treningreglement

For at vi skal få et godt treningsmiljø i Storsteinnes IL Turn ber vi om at dere setter dere inn i treningsreglementet, samt at alle bidrar til et positivt og godt læringsmiljø for gymnastikk og turnaktiviteter. 

 1.  Møt opp i god tid, og vær klar til å starte trening presis. 
 2.  Bruk passende treningstøy. Langt hår skal være oppsatt.
 3. Følg trenerens instrukser på best mulig måte.
 4. Ved bråk/uro blir man bedt om å forlate treningen. 
 5. Vis hensyn til hverandre i treningshallen.
 6. Kun gymnaster og foresatte har lov til å være i hallen under trening.
 7. Trener legger til rette for pauser under treningen. Ha med drikkeflaske.
 8. Trener skal ha beskjed dersom noen uteblir fra trening mer enn tre ganger etter hverandre. Dersom man ikke gir beskjed, blir konsekvensen at gymnasten mister sin plass.
 9. Alle skal være med å rydde utstyr etter trening.
 10. Bli hjemme ved sykdom eller skade.
 11. Dersom kontingent/treningsavgift ikke blir betalt vil gymnasten miste sin plass.
 12. Foreldre/foresatte plikter å sørge for at reglementet overholdes.