Påmelding

Nye medlemmer

Nye medlemmer søker medlemskap via min idrett. https://medlemskap.nif.no/SelectActivity/ParentOrChild/28311

For spørsmål om påmelding kontakt medlemsansvarlig.turn@storsteinnesil.no. Du vil høre fra oss så snart vi har registrert din søknad. Om partiet skulle være fullt vil du få velge om du vil stå på venteliste.

Som utøvende medlem i Storsteinnes IL forplikter du deg å betale :

  • Medlemskontingent
  • Treningsavgift

Oppsigelse av plass

Man kan når som helst si opp plassen sin. Vi har hver høst en gratis prøveperiode frem til 30. september. Er ikke plassen sagt opp innen 01. oktober vil man bli fakturert for turnåret. Oppsigelse skjer i min idrett. Vi ber om at det i tillegg sendes epost til meldemsansvarlig.turn@storsteinnesil.no, slik at vi holder oversikt og får varslet aktuell trener.

Se for øvrig treningsreglement for hva som kan føre til at man mister plassen sin